WW-premie per 1 janauri 2020

Per 1 januari 2020 geldt er met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een nieuw financieringssysteem voor de WW-premie. De sectorindeling, die nog stamt uit de jaren 50 van de vorige eeuw, komt per 1 januari 2020 te vervallen en daarmee ook de sectorfondsen. De hoogte van de sectorpremie was afhankelijk van het… lees meer »

Aanbod vaste arbeidsuren

Het doel van de Wet arbeidsmarkt in balans is, evenals met de Wet Werk en Zekerheid, om flexibele arbeid minder flexibel en vaste arbeid minder vast te maken.De maatregelen in de WAB zijn dan ook gericht op het minder aantrekkelijk maken van flexibele arbeid en werkgevers zo te stimuleren om medewerkers in vaste dienst te… lees meer »