Second opinion bij ziekte

Voor het MKB kan een langdurig zieke medewerker een aanzienlijke kostenpost zijn. In Nederland is de werkgever namelijk verplicht om maximaal 104 weken het loon van de zieke werknemer door te betalen. Second Opinion UWV De bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer ook arbeidsongeschikt is en heeft dus een cruciale positie in het re-integratieproces. Een onafhankelijke… lees meer »