Wet arbeidsmarkt in balans

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans(WAB) wijzigt er weer het een en ander in het arbeidsrecht. Dit is al de tweede grote herziening in vijf jaar, terwijl er in de 25 jaar ervoor slechts ondergeschikte wijzigen zijn geweest. Kortom, het arbeidsrecht is sterk in beweging. Dat komt ook doordat de arbeidsmarkt de… lees meer »

Inbreuk op grondrechten

Een 52 jarige werknemer is al sinds 1995 in dienst bij werkgever als casinomedewerker. Werknemer heeft bij werkgever een geschiedenis met verslavingsproblematiek. In het personeelshandboek van werkgever – dat ook aan werknemer is verstrekt – staat dat het gebruik of bezit van alcohol op het werk niet is toegestaan en tot ontslag kan leiden. Het… lees meer »